Меню
Количка

Контрол на осветлението

В свят на ограничени енергийни ресурси все повече внимание се обръща на енергоефективността и пестенето на енергия. Бурното развитие на осветителната технология създаде огромни възможности за изпълнение на тази задача, чрез два подхода. Единия е, чрез внедряването в осветителните уредби на нови енергоефективни, икономични и дълготрайни светлоизточници, като LED. Другия подход е, чрез използването на т.нар. Light menagеment systems. Тези системи дават възможност за контролиране не интензитета на светлината спрямо дневната светлина или нашето присъствие в помещнията, като това води до икономия на електроенергия над 50%. Контрола на осветителните системи намира широко приложение и в жилищното осветление, чрез т.нар. системи „smart house“. Днес ние можем да управляваме осветлението в нашия дом дистанционно през нашия смарт телефон, реализирайки големни икономии на електроенергия. Системите за управление на осветлението ни дават възможност за реализиране на различна светлинна атмосфера според нашите настроения или сибития, които организираме.


Съвремнната светодиодна технология даде възможност за подобряването на системите за динамично осветление на базaтана RGB LED. Реализират се компактни и ефектни осветители, които могат плавно да променят своите цветове, различна динамика на цветовете и т.н.


Системите за управлние са базирани на различни протоколи за управлние, като DALI (Digital addressable lighting interface), DMX и др.