Меню
Количка

LED осветление

Какво е LED? Светлинния източник на утрешния ден, който идва от вчера.

Първия функциониращ прототип на LED е създаден през 1962 г. Технологията продължава да се изследва до деветдесетте години на 20-ти век , когато японския изследовател Шуджи Накамура постигнал значително увеличаване на луминесценцията на сините и зелените светодиоди, които дават нов тласък на цялата осветителна индустрия. Благодарение на разширяването на тази нова технология, съчетана с десетилетия опит на нашите специалисти даде възможност да се разработи широка гама от LED оборудване с повишени технически и качествени характеристики. Енергийната ефективност и надеждност на тези устройства, ги направи подходящи за широк спектър от приложения. Освен аминистративно-офисните комплекси, училища, магазини и промишлени обекти, този тип осветление е много подходящ и за транспортните връзки, историческите градски центрове, паметници и архитектурни забележителности, които могат да бъдат подчертани стази нова и завладяваща технология, съчетана сбезупречно планиране и дизайн.

LED е електронен компонент с полупроводникови PN преход. Когато диода е включен, свободни електрони в N слоя на полупроводника мигрират към отвори, намиращи се в P слоя, преминаващи през PN прехода. По време на този процес, LED излъчва фотони под формата на лъчиста енергия, включително някои във видимия спектър(между 380nm и 780nm) (електролуминисценция).

Бялата светлина се генерира от син LED покрит от жълт фосфор, който трансформира светлината с голяма дължина на вълната. Така се получава бял лъч светлина, а в зависимост от състава на материали за трансформация, светлината може да се генерира в топъл или студен спектър.

DYNAMIC LIGHT

RGB - Светодиоди могат да произвеждат светлина с различни цветове. Цветни диоди могат да се комбинират в клъстери и контролирани да генерират динамични дължини на дъгите на светлината с помощта на RGB система.

За да се постигне висока производителност в осветителна техника се използват ново поколение мощни светодиоди. Тези светодиоди осигуряват висока ефективност, която се изразява с отношените между светлинния поток и електрическата мощност на диода известно още като лумен/ват – lm/W.Все пак, това не е достатъчно: качеството на произведената светлина също трябва да се вземе под внимание, като се измерева, чрез индекса на цветопредаване (CRI) и цветната температура, измерена в Келвини. Общия индекс на цветопредаване (CRI) измерва степента, до която светлината излъчвана от светодиодите точно възпроизвежда цветовете на обекти или хора, които те осветяват. Стойността на индекса на цветопредаване варира от 0 до 100 и съкратено е Ra или CRI. Той се получава, чрез сравняване на светодиода със стандартен източник на светлина. Ние използване стойности на CRI над 80, което гарантира реално пресъздаване на цветовете на обектите осветявани с LED източник. Цветните характериситки на светлината се изобразяват в цветна диаграма, като всеки цвят има точно определени координати x и y.


Цветна температура

Много важен показател за качеството на светлината е нейната цветна температура. В осветителната техника, температурата на цвят се изразява в градуси по Келвин и описва тоналността на светлината. Скалата варира от 1600K до 16000K. Ниската стойност показва топъл оттенък (с тенденция към жълто-червено), а по-високите стойности са свързани с по-студени тоналности (с тенденция към син). Например, за публично уличното осветление цветовата температура на светодиодите варира от 4000K до 6000K, за офис осветление 3000K до 4000K.


MacAdam ELLIPSE

За да се определи приемлив толеранс по отношение на отклоненито в цветните характеристики на LED производителите са приели метод, чрез Макадам Ellipse и SDCM (стандартно отклонение при цветно съчетаване), който измерва хроматичната последователност, разделена в 7 стъпки. Вариациите в цвета, които са в рамките на 3-та стъпка на MacAdam ellipse не мoгат да се възприемат от човешкото око. Колкото е по-високо числото MacAdam толкова е по-голяма вариацията в цветовете на LED.


Светлината, излъчвана от светодиоди не съдържа инфрачервени или ултравиолетови дължини на вълните. На тяхната повърхност се развива малко топлина и по този начин е идеален за осветяване на деликатни обекти.

LED може да бъде отличен компонент, ако се използва правилно. В етапа на проектиране на осветителни тела, трябва да се вземе под внимание, че светодиодите произвеждат топлина и с цел за да се гарантира правилното им функциониране, тази топлина трябва да се разсейва. В действителност, ако температурата на осветителя стане твърде висока вътре, може да доведе до прегряване и повреждане на самите светодиоди.

Енергийна ефективност – LED източниците на светлина се характеризират с дълъг експолатационен живот и висока ефективност. Ефективността на LED се изразява в отношението лумен на ват, т.е. светлинен поток към мощност. Правилно проектиран LED осветител при, който са взети под вниманиет правилното отвеждане на излъчената топлина, защита на оптичната система, използването на висококачествени материали за производство, като алуминий, стъкло са гаранция за дългия експлоатационен срок на тези осветители. Това води до рязко намаляване на експлоатационните разходи, особено за труднодостъпни осветителни инсталации.


Партньори

При разработването на нашите LED продукти ние залагаме на качеството на доказалите се световни производители на LED модули и компоненти, като OSRAM, PHILIPS, CITIZEN. По този начин гарантираме надеждността, дълготрайността и най-вече ефективността на осветителните системи базирани на LED технологията. Ние искаме и ви предлагаме само най-доброто от най-добрата технология, защото вие нашите клиенти сте най-важните за нас.