Menu
Cart

Бактерицидни лампи

Нашите предложения в категорията Бактерицидни лампи

Бактерицидни лампи

Бактерицидни лампи против вируси и бактерии

Бактерицидните лампи излъчват UVC лъчи с дължина на вълната 200-295 nm, които НЕ ИЗЛЪЧВАТ ОЗОН. Бактерицидният ефект се дължи на фотохимичното действие на ултравиолетовите лъчи върху протоплазмата и ензимите на бактерии, вируси и други примитивни организми /мигновено се унищожават както вегетативните, така и споровите форми/. Този тип ултравиолетови лампи се използват успешно при борба с COVID 19. Предлагат се във вариант 15W, 20W, 30W и 55W в зависимост от големината на помещенията подлежащи на дезинфекция.

Предназначение

Използват се за дезинфекция на въздух, вода, повърхности и помещения в болници, лаборатории, битови сгради, всички предприятия от хранително вкусовата промишленост - мандри, пивоварни, хлебопекарни, складове, хладилни камери, предприятия за безалкохолни и алкохолни напитки, питейна и минерална вода и т.н. Намират приложение и за обработка на хранителни продукти, опаковъчни материали, вода на плувни басейни и като елемент към климатични системи, пчеларството. Дезинфекция на въздух и повърхности против COVID 19.

Излъчватели

Те са специални светлинни излъчватели за UV-C светлина (253.7 nm), производство на OSRAM, която унищожава всякакви вируси, бактерии и микро-организми в помещението. Степента на дезинфекция зависи от мощността на източника и продължителността на облъчването.

Монтаж

Бактерицидните лампи трябва да се монтират от правоспособни специалисти и съгласно изискванията за охрана на труда. Трябва да се елиминира възможността от облъчване на хора. Това се постига по следният начин:
- за непрекъснато действащите /напр. пакетажна линия/- кожух;
- за складове и производствени помещения с периодично действие - включване от място извън помещенията /времето на въздействие е минути/. Добре е да се осигури циркулация на въздуха.
- други варианти- в зависимост от случая.

Ефект

Бактерицидните лампи осигуряват удължаване срока на годност на суровините и продукцията в хранително-вкусовата промишленост. В заключение може да се каже, че те са в състояние да унищожат микроорганизмите там, където други средства не могат да се справят. Ефекта, който се постига по този начин, изисква сравнително малки капиталовложения и ниски експлоатационни разходи.

Инструкция за експлоатация на бактерициден облъчвател

Бактерицидните облъчватели /БО/ се използват за обеззаразяване на въздуха и повърхностите в помещенията, като един от най-успешните методи за борба с инфекциите. Ултравиолетовите лъчения от UV-C областта на спектъра притежават значително антимикробно действие за различните видове микроорганизми (бактерии, вируси, спори, гъбички). Това облъчване не може да замени санитарно-противоепидимичните мероприятия, а само ги допълва като краен етап от обработката на помещенията. Използването на бактерицидни лампи изисква строг контрол по изпълнение на мерките за безопасност, изключващ възможността за въздействие върху хора на UV-лъчение, озон, пари на живака. Прякото облъчване на живи организми с UV-C лъчи предизвиква опасни поражения върху тях, като рак на кожата, болезнено дълготрайно възпаление на очите и др. Стриктно да се изпълняват предписаните облъчвателни уредби, време за облъчване и мерки за безопасност.

Облъчвателите са тип „екранирани” и в зависимост от проекта могат да се използват за директно облъчване на повърхности или индиректно за въздействие върху въздушната среда. При директно облъчване трябва да се изключи възможността за влизане на хора , животни при работа на облъчвателя в помещенията. При индиректно облъчване, присъствие се допуска само при работа с 30W и 55W лампа с вентилатор. Максималната ефективност на облъчвателя е при околна температура 25˚C. Потокът намалява с 70% при 0˚C и с 80% при 50˚C. ОБ работят с „без озоново” излъчващи бактерицидни лампи с ефективен експлоатационен срок на работа 5000 часа. С течение на времето потокът излъчван от лампите спада и за това след 1650часа работа, проектното време на облъчване се увеличава с 1.2пъти, а след 3300ч -1.3пъти.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Абсолютно е недопустимо по време на работа на излъчвателите от 15W, 20W и 30W в помещенията да има хора. Бактерицидните лампи са с предпазна мембрана за очи. Присъствието се позволява само при работа на бактерицидните лампи, които са с вентилатор.

Технически характеристики

Употреба: Вътрешна
Захранване: 220v-50Hz
Влагозащита: IP20; IP40
Монтаж: Стена, таван, стойка